Těžba uhlí v ČR loni stoupla na více než 35 milionů tun

Česko není ve světě výjimkou. Celosvětová produkce loni podle Evropy v datech ve srovnání s rokem 2021 stoupla o sedm procent, spotřeba vzrostla meziročně o 0,6 procenta, zároveň byla nejvyšší od roku 2014.

Růst poptávky táhla především Čína, která vloni spálila více než 55 procent světové spotřeby uhlí, a Indie s téměř 13 procenty. V Evropě bylo Česko co do množství vytěženého uhlí na čtvrtém místě, premiantem bylo se 133 miliony tun Německo.

Letos podle dat těžba uhlí opět klesá a zřejmě se vrátí pod úroveň roku 2021. Tomu odpovídá například i výrazně snížená pololetní výroba elektřiny z uhlí v ČEZ. „Nejspíš jde o první projevy startující energetické transformace.

Nárůst instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie, v Česku především solárních elektráren, snižuje výrobu fosilních zdrojů“.

Informace jsou, že úplné nahrazení uhelných a plynových zdrojů však stále brzdí nedostatek akumulačních kapacit a problémy s mezisezonním ukládáním energie.

Česko plánuje podle programového prohlášení vlády odstavit uhelné elektrárny do roku 2033. Nahradit je chce především novými jadernými zdroji doplněnými obnovitelnými zdroji energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v té souvislosti v současné době připravuje aktualizaci státní energetické koncepce.