Podíl OZE do r. 2030 vzroste v ČR na 30 procent, podle kritiků je ale to málo

Návrh obsahuje několik možných scénářů. V preferovaném scénáři chce navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie stát dosáhnout zejména rozvojem solární a větrné energetiky. Plán proto předpokládá výstavbu nových 10,1 gigawattu (GW) instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren připojených do sítě a nových 1,5 GW výkonu větrných elektráren do roku 2030. Vzniknout by tak měly stovky nových větrných elektráren.

Plán ovšem zatím nezahrnuje cíle nové směrnice, kterou nedávno schválily unijní instituce. Směrnice počítá do roku 2030 s podílem čisté energie na celkové evropské spotřebě v EU ve výši 42,5 procenta. Tento cíl by měl být průměrem celé EU, nevztahuje se na jednotlivé státy.

V současnosti je celounijní podíl kolem 22 procent. Nový unijní cíl chce stát v plánu zohlednit až po schválení platnosti směrnice.

Podle kritiků však podíl 30 procent není dostačující. Komora obnovitelných zdrojů energie v v minulých dnech představila vlastní analýzu, podle níž je možné navýšit podíl spotřebované elektřiny a tepla do roku 2030 na více než 35 procent. Po navýšení vnitrostátního cíle podílu obnovitelných zdrojů volá také Hnutí Duha.

Podle hnutí návrh zahrnuje zbytečné stropy pro obnovitelné zdroje a nevyužívá jejich tuzemský potenciál. „V důsledku toho nepřináší cestu ke splnění férového podílu České republiky na novém celounijním cíli pro obnovitelné zdroje,“ uvedl vedoucí energetického programu hnutí Jiří Koželouh.

Návrh Klimaticko-energetického plánu kromě obnovitelných zdrojů počítá také s budoucím posilováním jaderných zdrojů, které by měly být v příštích desetiletích klíčovou složkou tuzemské energetiky, a s odklonem od uhlí do roku 2033.

V souvislosti s odklonem od uhlí ovšem upozorňuje mezidnárodní think-tank Ember, že tuzemské doly se začnou postupně uzavírat už od příštího roku a stát by v takovém případě musel v případě uhelných elektráren přejít na plyn. Podle zástupců think-tanku navíc návrh nezohledňuje řadu dalších eventualit.