Kopřivnický výrobce obrněnců Tatra Defence Vehicle zvýšil násobně tržby i zisk

„Vzhledem k již uzavřeným smlouvám na strategické projekty lze v dalších letech očekávat stabilní vývoj společnosti, a to zejména v oblasti výroby a servisu vojenské techniky,“ uvedl ve výroční zprávě člen představenstva Tomáš Jurenka.

Do portfolia Tatry Defence Vehicle patří například výroba, údržba a opravy obrněných vozidel Pandur II a Titus. Pandury využívá i česká armáda.

TDV se podílí například i na zakázce 879 vozidel pro belgickou armádu, z nichž výroba posledních by se měla uskutečnit v roce 2025.

Jurenka uvedl, že bilanční suma hodnoty aktiv společnosti k 31. prosinci 2022 představovala 4,11 miliardy korun, přičemž aktiva se z větší části skládala z oběžných aktiv ve výši 3,61 miliardy korun, část tvořily zásoby za 2,77 miliardy a pohledávky ve výši 566,9 milionu korun.

Na druhou stranu společnost evidovala krátkodobé přijaté zálohy ve výši 2,81 miliardy a dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 536,9 milionu korun.

V roce 2022 zaměstnával podnik průměrně 174 lidí, o 51 více než v roce 2021. TDV patří do holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.

V červenci CSG oznámil, že se v TDV chystá investovat více než 300 milionů korun do stavby nové výrobní haly.

Díky investici by mělo vzniknout 40 až 60 pracovních míst. CSG aktuálně pracuje na projektové dokumentaci a stavebním povolení pro novou halu.